Berikut adalah beberapa tips untuk membuat resume yang menarik:

  • Buatlah resume yang fokus pada kemampuan dan pengalaman yang sesuai dengan posisi yang Anda minta. Jangan terlalu panjang dan fokuskan pada informasi yang relevan sahaja.

  • Gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Jangan menggunakan istilah yang terlalu rumit atau sulit difahami oleh orang yang tidak terlatih di bidang yang sama dengan Anda.

  • Buatlah resume yang terstruktur dengan baik dengan menggunakan subjudul dan bullet points untuk menunjukkan kemampuan dan pengalaman Anda dengan jelas.  • Gunakan font yang mudah dibaca dan rapi. Jangan menggunakan terlalu banyak warna atau font yang berbeda, kerana ini dapat mengganggu pembaca.

  • Sertakan maklumat pekerjaan terakhir Anda dengan lengkap, termasuk nama syarikat, tahun, dan deskripsi pekerjaan.

  • Sertakan maklumat yang mudah dihubungi, seperti nombor telepon dan alamat email.

  • Jika ada keperluan, sertakan maklumat pekerjaan atau portofolio yang menunjukkan kemampuan Anda dalam bidang yang relevan.

  • Periksa kembali resume Anda untuk memastikan tidak ada kesalahan ejaan atau tata bahasa. Jangan malu untuk meminta bantuan kawan atau keluarga untuk memeriksa kembali resume Anda sebelum menghantarnya.